Lisä­pal­ve­lut

Etsit­kö toi­mi­ti­laa:

Duro­fix Oy on vuon­na 1996 perus­tet­tu kes­ki­suu­ri Suo­ma­lai­ses­sa omis­tuk­ses­sa ole­va kiin­teis­tö­ke­hi­tys- ja sijoi­tus­yri­tys huo­leh­dim­me kiin­teis­tö­jen vuo­krauk­sis­ta, yllä­pi­dos­ta, huol­los­ta sekä isän­nöin­nis­tä, tavoit­teem­me on huo­leh­tia par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la hal­lin­noi­mis­tam­me kiin­teis­töis­tä sekä taa­ta paras mah­dol­li­nen toi­mi­taym­pä­ris­tö kiin­teis­töis­sä toi­mi­vil­le yri­tyk­sil­le sekä asun­to­jen vuo­kra­lai­sil­le.

Kat­so lisää: https://www.durofix.fi/

Muut­to­pal­ve­lu hakuses­sa?

Löy­dä sopi­vin muut­to­fir­ma ilmai­sek­si. Saat alu­een muut­to­fir­moil­ta tar­jouk­sia, näet hei­dän arvos­te­lut ja voit vali­ta vapaas­ti sopi­vim­man.

Muut­to­pal­ve­lu hel­pos­ti – Kil­pai­lu­ta muut­to ja löy­dä muut­to­fir­ma

Vuo­kraam­me muut­to­laa­ti­koi­ta varas­ton asiak­kail­le!

10 kpl pinot­ta­via muut­to­laa­tik­koa kuu­kau­dek­si hin­taan 10€

Laa­ti­koi­den nou­to ja palau­tus sopi­muk­sen mukaan. Ota yhteyt­tä asia­kas­pal­ve­luun ja kysy saa­ta­vuus.

Yhteis­va­ras­to:

Säi­ly­tys­tä ilman avai­mia. Yhteis­va­ras­tos­sa säi­ly­tys tapah­tuu rul­la­kois­sa, yhden rul­la­kon koko n. 65cm x 75cm, kor­keus 150cm. Yhden rul­la­kon hin­ta 10€/kk. Lois­ta­va tapa varas­toi­da esim. las­ket­te­lu varus­tei­ta, suk­sia, auton­ren­kai­ta yms. Kysy saa­ta­vuus asia­kas­pal­ve­lus­ta: myynti@varastoni.fi / 020 743 1397 arki­sin klo 9-18.00

Varas­to­ja / tuo­tan­to­ti­lo­ja

Vuo­kra­taan varas­to­ja / tuo­tan­to­ti­lo­ja, koko 41,5 m². Sisä­ka­ton kor­keus noin 5m. Wc varaus ja säh­kö­käyt­töi­nen nos­to-ovi kau­ko­sää­ti­mel­lä. Vuo­kra 500€/kk + alv. Osoi­te Kuusiai­dan­ku­ja 2, 04260 KERA­VA