Ajo­neu­vo­jen säi­ly­tys

Voit tuo­da ajo­neu­vo­si meil­le kausi­säi­löön, koko kau­dek­si tai lyhyem­mäk­si aikaa. Meil­le mah­tuu hen­ki­lö­au­tot, asun­toau­tot, moot­to­ri­pyö­rät, skoot­te­rit, veneet ja vesis­koot­te­rit. Tilas­sa on tal­len­ta­va kame­ra­val­von­ta ja kier­tä­vä var­tioin­ti.

Kausi­säi­ly­tys 1.10.2019- 1.6.2020

Kaik­kien ajo­neu­vo­jen tuon­nit maa­nan­tai- lau­an­tai sopi­muk­sen mukaan. Ajo­neu­vo vie­dään säi­ly­tyk­seen vain ker­ran tal­ven aika­na.

Säi­ly­tys­pai­kan osoi­te: Kone­tie 8, 04300 Tuusu­la 

Ajo­neu­vo­jen säi­ly­tys­mak­su tulee olla mak­set­tu ennen ajo­neu­vo­jen nou­toa. Säi­ly­tys­mak­sun voi suo­rit­taa ajo­neu­von tuon­nin yhtey­des­sä, tai lähe­täm­me las­kun sopi­muk­sen mukaan/ kuu­kausit­tain asiak­kaan ilmoit­ta­maan säh­kö­pos­tiin. Veloi­tam­me koko­nai­sil­ta kuu­kausil­ta vaik­ka ajo­neu­vo tuodaan/ nou­de­taan kes­ken kuu­kau­den. Mak­su­vä­li­nee­nä toi­mi­pis­tees­sä käy ylei­sim­mät mak­su­kor­tit. Emme käsit­te­le toi­mi­pis­tees­sä käteis­tä.

Akku­jen lataus­pal­ve­lu omal­la latu­ril­la 15€/2 ker­taa ja lai­na­la­tu­ril­la 30€/2 ker­taa

Ota yhteyt­tä asia­kas­pal­ve­luun, kysy lisää ja varaa paik­ka­si! 020 743 1397 arki­sin klo 9.00-18.00 / myynti@varastoni.fi

Vuo­kraeh­dot ajo­neu­vo­säi­ly­tys (pdf)

Hin­nas­to:

Hen­ki­lö­au­tot alle 5m: 100€/kk

Hen­ki­lö­au­tot yli 5m: 120€/kk

Perä­kär­ryt: alkaen 50€/kk

Asun­toau­tot: alkaen 120€/kk

Moot­to­ri­pyö­rät: 35€/kk

Skoot­te­rit: 28€/kk

Ren­kai­den kausi­säi­ly­tys 35€ tal­vi- tai kesä­kausi

Alle 8m venet­rai­le­ri / asun­toau­to: 700€/ kausi

Isot pukeil­la ole­vat veneet: 47€/m2/ kausi